VẢI BAO BỌC CÔNG TRÌNH PP

Là một loại vải PP ưu việt có tăng cường chất UV bảo vệ được sử dụng để kiểm soát trầm tích sói mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM
SẢN PHẨM