• Nguyên liệu, phụ liệu QC kiểm tra nhập kho trước khi đưa vào sản xuất kéo chỉ sợi.
  • Chỉ sợi kiểm tra lực kéo, bản chỉ theo đúng chỉ tiêu từng loại sợi, Chỉ đạt được nhập kho.
  • Vải được dệt theo các khổ vải khác nhau.
  • Vải được kiểm tra kỹ lưỡng qua QC và phòng LAP.
  • Vải được cắt theo các kích thước khách hàng nhập kho thành phẩm.
  • Xuất kho theo yêu cầu khách hàng.
  • Nguyên liệu, phụ liệu => QC kiểm tra => Nhập Kho => Xuất sản xuất kéo Sợi => QC kiểm tra => Nhập kho Sợi => Xuất sản xuất Vải Mộc => QC, LAP kiểm tra chất lượng vải dệt => Nhập kho vải mộc => Xuất Đóng gói => QC Kiểm tra thành phẩm => Nhập kho thành phẩm => Xuất kho theo đơn hàng => Kiểm tra số lượng trước khi rời công ty.